BUFETAT SØR AGDER BARN- OG FAMILIESENTER (Orgnr. 974731827)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731827
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR AGDER BARN- OG FAMILIESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Vesterveien 15, 4836 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.