BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I MOLDE (Orgnr. 974731002)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974731002
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT FAMILIEVERNKONTORET I MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Strandgata 3, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.