FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AVD DRAMMEN (Orgnr. 974727501)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974727501
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AVD DRAMMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 110
Forretningsadresse: Grønland 32, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 325, 1502 MOSS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.