FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR (Orgnr. 974725576)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974725576
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 195
Forretningsadresse: Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.