DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD OSLO (Orgnr. 974721139)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974721139
Navn/foretaksnavn: DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS) AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 710
Forretningsadresse: Akersgata 64, 180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8129 DEP, 32 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.