VETERINÆRINSTITUTTET OSLO (Orgnr. 974707292)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707292
Navn/foretaksnavn: VETERINÆRINSTITUTTET OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 261
Forretningsadresse: Ullevålsveien 68, 454 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 750 Sentrum, 106 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 19601

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet