BUFETAT ØST LIERFOSS UNGDOM OG FAMILIESENTER OMSORG LILLEHAGEN (Orgnr. 974706172)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974706172
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST LIERFOSS UNGDOM OG FAMILIESENTER OMSORG LILLEHAGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Solbergveien 5, 1365 BLOMMENHOLM
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.