DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO (Orgnr. 974702665)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974702665
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET AVD OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 58
Forretningsadresse: Mariboes gate 13, 183 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 28 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.