BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM NES (Orgnr. 974631156)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974631156
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR AGDER UNGDOMSHJEM NES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Nesgrenda, 4934 NES VERK
Forretningskommune: TVEDESTRAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.