STATENS REINDRIFTSFORVALTNING (Orgnr. 974629925)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974629925
Navn/foretaksnavn: STATENS REINDRIFTSFORVALTNING
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Markveien 14, 9510 ALTA
Forretningskommune: ALTA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1104, 9504 ALTA
Registrert dato: 06-07-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 19649

Lenker til interne ressurser