KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET (Orgnr. 974625695)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974625695
Navn/foretaksnavn: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 402
Forretningsadresse: Akersgata 59, 180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8112 DEP, 32 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet