BUFETAT MIDT CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM (Orgnr. 974577151)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974577151
Navn/foretaksnavn: BUFETAT MIDT CLAUSENENGEN UNGDOMSHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 26
Forretningsadresse: Kvalvågveien 113, 6521 FREI
Forretningskommune: KRISTIANSUND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.