BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET VESTFOLD (Orgnr. 974574926)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974574926
Navn/foretaksnavn: BUFETAT SØR FAMILIEVERNKONTORET VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 16
Forretningsadresse: Kjelleveien 21, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.