BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSTØLEN ADM (Orgnr. 974557541)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974557541
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST BJØRGVIN UNGDOMSSENTER BØNESSTØLEN ADM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Bønesstølen 13, 5154 BØNES
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.