BUFETAT NORD HARSTAD OG NARVIK FAMILIEVERNKONTOR AVD HARSTAD (Orgnr. 974547066)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974547066
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD HARSTAD OG NARVIK FAMILIEVERNKONTOR AVD HARSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 6
Forretningsadresse: Sjøgata 3, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.