MATTILSYNET LOKASJON HAMMERFEST (Orgnr. 974064146)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974064146
Navn/foretaksnavn: MATTILSYNET LOKASJON HAMMERFEST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Sjøgata 8, 9600 HAMMERFEST
Forretningskommune: HAMMERFEST
Forretningsland: Norge
Postadresse: Felles postmottak Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 71.200 - Teknisk prøving og analyse

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet