STATSBYGG NORD HAVNEGATA HARSTAD (Orgnr. 974059355)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974059355
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG NORD HAVNEGATA HARSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Havnegata 9, 9405 HARSTAD
Forretningskommune: HARSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet