BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER (Orgnr. 974041618)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974041618
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD RØVIKA UNGDOMSSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 56
Forretningsadresse: Røvik 8, 8214 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.