STATSBYGG ØST REGJERINGSKVARTALET FELLES (Orgnr. 973944029)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973944029
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST REGJERINGSKVARTALET FELLES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Akersgata 42, 180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet