STATENS KARTVERK BERGEN (Orgnr. 973623656)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973623656
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Fabrikkgaten 3, 5059 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56789

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet