STATENS KARTVERK BODØ (Orgnr. 973623605)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973623605
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK BODØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Moloveien 10, 8003 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56794

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet