BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD RAMSRUD (Orgnr. 923060669)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 923060669
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD RAMSRUD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Ramsrudveien 32, 3518 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 09-07-2019
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.