BUFETAT NORD HARSTAD OG NARVIK FAMILIEVERNKONTOR AVD NARVIK (Orgnr. 922778760)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 922778760
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD HARSTAD OG NARVIK FAMILIEVERNKONTOR AVD NARVIK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Fagernesveien 3, 8514 NARVIK
Forretningskommune: NARVIK
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 21-05-2019
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.