FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL TROLLHEIMEN VERNEOMRÅDEFORVALTNINGE (Orgnr. 921431589)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 921431589
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL TROLLHEIMEN VERNEOMRÅDEFORVALTNINGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: Rindalsvegen 2A, 6657 RINDAL
Forretningskommune: RINDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2520, 6404 MOLDE
Registrert dato: 20-09-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.