BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD GJESTFRIHETEN (Orgnr. 916340710)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916340710
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST RINGERIKE OMSORGSSENTER AVD GJESTFRIHETEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Elvetanglinna 26, 2750 GRAN
Forretningskommune: GRAN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 05-12-2015
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.