STATSBYGG ØST STATENS STRÅLEVERN (Orgnr. 916327897)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 916327897
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST STATENS STRÅLEVERN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Grini Næringspark 13, 1361 ØSTERÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 02-12-2015
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet