BUFETAT ØST ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD OPPLAND (Orgnr. 915997015)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915997015
Navn/foretaksnavn: BUFETAT ØST ENHET FOR FOSTERHJEMSTJENESTEN AVD OPPLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Kirkegata 76, 2609 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 29-09-2015
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.