BUFETAT NORD ENHET FOR INNTAK TROMSØ (Orgnr. 915991432)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915991432
Navn/foretaksnavn: BUFETAT NORD ENHET FOR INNTAK TROMSØ
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Storgata 92, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 28-09-2015
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.