FYLKESMANNEN I TRØNDELAG RØROS NASJONALPARKKNUTEPUNKT (Orgnr. 915939384)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915939384
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG RØROS NASJONALPARKKNUTEPUNKT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: c/o Rørosmuseet Malmplassen, 7374 RØROS
Forretningskommune: RØROS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4710 Torgarden, 7468 TRONDHEIM
Registrert dato: 19-09-2015
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.