STATSBYGG MIDT STIFTSGÅRDEN (Orgnr. 914392276)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914392276
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG MIDT STIFTSGÅRDEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Munkegata 23, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 01-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet