STATSBYGG ØST SKIPTVEDT OMSORGSSENTER BREKKEVEIEN (Orgnr. 914389526)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914389526
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST SKIPTVEDT OMSORGSSENTER BREKKEVEIEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Koffeldveien 1A, 1816 SKIPTVET
Forretningskommune: SKIPTVET
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 01-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.