STATSBYGG ØST VIENSENTERET HAMAR (Orgnr. 914389402)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914389402
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST VIENSENTERET HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Klukevegen 30, 2318 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 01-11-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet