STATSBYGG ØST BREDTVEDT TORSHOV KOMPETANSESENTER (Orgnr. 914376319)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 914376319
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST BREDTVEDT TORSHOV KOMPETANSESENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Bredtvetveien 4, 950 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 29-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.