BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER STAVANGER BEREDSKAPSHJEM (Orgnr. 912839397)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 912839397
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST STAVANGER AKUTTSENTER STAVANGER BEREDSKAPSHJEM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: Lagårdsveien 44, 4010 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 04-12-2013
Næringskode: 88.991 - Barneverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.