NAV VESTFOLD (Orgnr. 891355262)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 891355262
Navn/foretaksnavn: NAV VESTFOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Statens Park Bygg A Anton Jenssens gate 11, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2280, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 11-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56772

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet