STATENS KARTVERK ULLENSVANG (Orgnr. 889310162)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 889310162
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK ULLENSVANG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 54
Forretningsadresse: Sparbygget, 5780 KINSARVIK
Forretningskommune: ULLENSVANG
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 5788 KINSARVIK
Registrert dato: 11-01-2006
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet