STATSBYGG ØST BLAKER SKANSE SØRUM (Orgnr. 882491722)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 882491722
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST BLAKER SKANSE SØRUM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Skanseveien 37, 1925 BLAKER
Forretningskommune: SØRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 12-10-2000
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet