BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER ADMINISTRASJON AVD SKJOLD (Orgnr. 874557382)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 874557382
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST SKJOLDVEGEN BARNEVERNSENTER ADMINISTRASJON AVD SKJOLD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Skjoldvegen 51/55, 5221 NESTTUN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 87.901 - Institusjoner innen barne- og ungdomsvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.