BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR SUNNFJORD OG SOGN (Orgnr. 873973722)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 873973722
Navn/foretaksnavn: BUFETAT VEST FAMILIEVERNKONTOR SUNNFJORD OG SOGN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Storehagen 1B, 6856 SOGNDAL
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2233, 3103 TØNSBERG
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 88.992 - Familieverntjenester

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.