STATENS KARTVERK MOLDE (Orgnr. 873623632)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 873623632
Navn/foretaksnavn: STATENS KARTVERK MOLDE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Grandfjæra 22B, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 3507 HØNEFOSS
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 71.123 - Kart og oppmåling
NSD id-nummer: 56791

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet