FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR VALDRES (Orgnr. 821085292)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 821085292
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I INNLANDET REGIONKONTOR VALDRES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Skrautvålsvegen 77, 2900 FAGERNES
Forretningskommune: NORD-AURDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER
Registrert dato: 30-06-2018
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.