FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BLÅFJELL - SKJÆKERFJELLA - LIERNE NASJONALPARK (Orgnr. 819295522)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 819295522
Navn/foretaksnavn: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG BLÅFJELL - SKJÆKERFJELLA - LIERNE NASJONALPARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Lierne Nasjonalparksenter, 7882 NORDLI
Forretningskommune: LIERNE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Registrert dato: 13-07-2017
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.