DEN NORSKE KIRKE (Orgnr. 818066872)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 818066872
Navn/foretaksnavn: DEN NORSKE KIRKE
Organisasjonsform: KIRK
Antall ansatte: 1909
Forretningsadresse: Rådhusgata 1-3, 106 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 799 Sentrum, 106 OSLO
Registrert dato: 17-11-2016
Næringskode: 94.910 - Religiøse organisasjoner
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 55400

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet