STATSBYGG ØST HØGSKOLEN I HEDMARK EVENSTAD (Orgnr. 814373932)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2019

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 814373932
Navn/foretaksnavn: STATSBYGG ØST HØGSKOLEN I HEDMARK EVENSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Anne Evenstads vei 78, 2480 KOPPANG
Forretningskommune: STOR-ELVDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Statsbygg Postboks 232 Sentrum, 103 OSLO
Registrert dato: 29-10-2014
Næringskode: 81.109 - Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet