Hallingstad, Rune (2004):

Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF.

Bergen: Rokkansenteret. Rapport 3-2004.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.polis.no/People/hovedfag_atm.html

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

613

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: