Resmann, Trine Beate (2013):

Like tjenester - lik organisering? : en komparativ analyse av beslutninger om organisering av felles lønnstjenester i Norge og Danmark

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136361/Resmann%2c%20Trine%20Beate%20Oppgave.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136361

Antall sider:

79

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark

NSD-referanse:

3139

Disse opplysningene er sist endret:

8/5 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: