Lund, Kristin (2012):

Styring og lederskapsstrategier i offentlig forvaltning

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Masteroppgave.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/13402/master_ferdig.pdf

Omtale:

https://www.duo.uio.no/handle/123456789/13402?show=full

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2996

Disse opplysningene er sist endret:

22/1 2013

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

I denne studien har jeg satt søkelyset på gapet mellom teori og praksis ved bruk av Performance Management-systemer, ved å studere MRS slik det har blitt implementert og tatt form i utlendingsforvaltningen i Norge. Jeg undersøkt hvilke utfordringer en stadig står ovenfor ved implementering av MRS i utlendingsdirektoratet, og hvordan styringssystemet kan nyttiggjøres i størst mulig grad i møte med de utfordringene direktoratet står ovenfor i den praktiske implementeringen. Ved å sette en pekepinn på hvordan MRS blir tatt i bruk i direktoratet har jeg vurdert på hvilke områder styringsverktøyet fungerer hensiktsmessig, men også på hvilke områder det er rom for forbedring i den videre implementeringen av styringsmodellen.