Bjørn Holstad, Jan Sørgård, Øivind Langeland, Mona Naomi Lintvedt, Sølvi Andersen Kirkemo, Jon Ølnes, Kristin Kopland, Kirsti Berg (2010):

Nasjonale felleskomponenter i offentlig sektor. Forslag til hvordan nasjonale felleskomponenter bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2010:17

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2010-17-nasjonale-felleskomponenter-i-offentlig-sektor.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/01/nasjonale-it-byggeklossar-for-det-offentlege-difi-rapport-2010-17

Antall sider:

149

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2817

Disse opplysningene er sist endret:

20/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

I Fornyings og administrasjonsdepartementets (FAD) brev om tildeling til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for 2010 er det gitt i oppdrag å identifisere og å utarbeide styringsregime for felleskomponenter. Komponenter er avgrensede deler av en IT-løsning. Delene kan være programvare, maskinvare, databaser osv. En komponent kan bestå av flere komponenter. Felles for alle komponenter er at de har et definert grensesnitt mot andre komponenter. Felleskomponenter defineres som komponenter i IT-løsninger som kan sambrukes eller gjenbrukes i flere IT-løsninger i offentlig sektor. Vi har identifisert
felleskomponenter som har størst gevinstpotensiale og vi anbefaler at de bør ha status som nasjonale felleskomponenter. Disse komponentene bør styres, forvaltes, finansieres og utvikles innenfor samme regime. Vi har pekt på utfordringer og utviklingsmuligheter for disse. Vi har også identifisert en del behov som kan løses ved hjelp av felleskomponenter. Vi har utarbeidet forslag til felles krav til felleskomponentforvalterrollen og utarbeidet forslag til et mer samordnet styrings- og forvaltningsregime for felleskomponentene og et forslag til en alternativ modell for finansiering.