Ravneberg, Bodil (2003):

Undervisning og opplæring i det moderne fengsel. Dannende eller disiplinerende? En undersøkelse av fengselsundervisningen i Bergen og Oslo fengsel.

Bergen: Fylkesmannen i Hordaland. Rapport 5-03.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

150

ISBN-nummer:

82-996793-5-4

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2048

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: