Asheim, Geir B. og Rolf J. Brunstad, Inge Thorsen, Arild Hervik. (1991):

Valg av stamvei mellom Bergen og Oslo.

Sosialøkonomen 1991 (45),10.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=856

Antall sider:

4

ISSN-nummer:

0038-1624

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1749

Disse opplysningene er sist endret:

9/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: